BEN, YASEMİN EMRE

İnsanlar kendilerine öyle söylendiği için değil, kendileri istedikleri için kendilerini aşar ve öğrenirler…

İyi eğitimli tek kişi, öğrenmeyi ve değişmeyi öğrenen kişidir…

Carl Rogers

Sevgili Okur,

Certified Coach Programı saf koçluk sürecini A’dan Z’ye uygulamalarıyla açıklanmasıdır. Yaşam Koçluğu, gibi diğer Koçluk sertifikalarından ayıran özelliği ise Koçluk sürecini kapsamlı bir şekilde ele alması ve Koçluğun diğer alanlara uygulanabilmesini sağlayacak derinlikte işlemesidir.

Certified Coach Proramı, Koçluk sürecinin yöntem ve ilkelerini öğreten programdır.

Karekterimiz ve yeteneklerimiz doğuştan mı gelir, yoksa zamanla geliştirilebilir mi?

Hakimiyet özel bir beceri düzeyi anlamına gelir.

Yüksek düzeyde bir kişisel ustalığa sahip olan kişiler kendileri için en derinden önem taşıyan sonuçları tutarlı olarak gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Gerçekten, yaşamlarına bir sanatçının bir sanat eserine yaklaşacağı gibi yaklaşırlar. Bunu kendi ömür boyu öğrenme çabalarına bağlı kalarak yaparlar.

Kişisel ustalık (hâkimiyet) kişisel görme ufkumuza sürekli olarak açıklık kazandırma ve onu derinleştirme, enerjilerimizi odaklama, sabrımızı geliştirme ve gerçekliği objektif olarak görme disiplinidir.

‘Zihinsel modeller’ zihnimizde iyice yer etmiş, kökleşmiş varsayımlar, genellemeler, hatta resimler ve imgeler olarak dünyayı anlayışımızı ve eylemlerimizi etkiler. Çoğu kez, zihinsel modellerimizin veya bunların davranışlarımız üzerindeki etkilerinin farkında olmayız.

Murcizeler Kursu zihni eğitmek, yanlış öğrendiklerimizin düzeltilmesini sağlamak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Temel olarak üç ana kitaptan oluşur. İçerideki bilgilerden arınıp, gerçekliği çarpıtmadan olduğu gibi görebilmenizi sağlayan bir “deneyimdir”.

Zihinsel modellerde çalışma disiplini aynayı içe doğru çevirmekle başlar; dünya üzerine içsel resimlerimizi ortaya çıkarmayı, bunları yüzeye çıkarıp sıkı bir incelemeden geçirmeyi öğrenmek gerekiyor. Ayrıca sorgulama ile savunmayı dengeleyen “öğrenmeli” konuşmalar yapma yeteneği de önem taşımakta. Bu konuşmalar kendi öz düşünüşlerini etkili bir şekilde sunar ve bu düşünüşü başkalarının etkisine açarlar.

Bir disiplinin pratiğini yapmak ömür boyu öğrenen kişi olmaktır. “Hiçbir zaman varamazsınız”; hayatınızı disiplinlere hâkim olmaya çalışarak geçirirsiniz. “Ben aydınlanmış bir insanım” diyemezseniz, “.

Metanoia bir zihniyet değişikliğidir. Kelimenin zengin bir tarihi vardır. Yunanlılarda zihinde temel bir kayma veya değişiklik, hatta aşkınlık anlamına gelmektedir.

Metanoia’nın anlamını kavramak “öğrenme”nin daha derin anlamını kavramaktır; çünkü öğrenme temel bir zihin değişikliğini de kapsar.

Gerçek öğrenme, insan olmanın anlamını ta yüreğinden kavrar. Öğrenmeyle kendimizi yeniden yaratırız. Öğrenmeyle, şimdiye kadar hiçbir zaman yapamadığımız bir şeyi yapmaya muktedir hale geliriz. Öğrenmeyle dünyayı ve onunla ilişkimizi yeniden kavrarız. Öğrenmeyle, yaratma ve hayatın üretme sürecinin bir parçası olma kapasitemizi genişletiriz. Her birimizin içinde bu tür öğrenmeye karşı derin bir açlık vardır. Antropolog Edward Hall’ın dediği gibi “İnsanlar mükemmel öğrenen organizmalardır.”

Gelecekte gerçek başarıyı yakalayacak organizasyonlar, insanların öğrenme kapasitesilerinden faydalanmanın sırrını çözmüş organizasyonlar olacaktır.

Sevgiyle,

Yasemin Emre